Home 2017-12-22T10:07:41+00:00

Tjänster

Vi erbjuder rådgivning till dig som äger företag. Du äger ett eller många företag, du äger hela eller delar av företag. Alla ägare har olika förutsättningar men ofta ett gemensamt; en vilja att förverkliga en vision. Vi hjälper dig att förverkliga den visionen!

Exempel på uppdrag

Referenser finns att få på begäran.

Ett svenskt riskkapitalbolag med en portfölj om 25 innehav och 6 förvaltare fick hjälp att förtydliga den löpande förvaltningen. Först gick gruppen igenom portföljen med Yellowtree Advisors och kartlade innehaven. Sedan skapades en gemensamt långsiktig målbild för portföljen och förvaltargruppen. Därefter bröts målbilden ner i kvartalsvisa handlingar per förvaltare och bolag. Arbetet ledde till ett tydligare fokus på innehav där värdepotentialen var störst, samt ett mer engagerat team som gemensamt fokuserade på värdeskapande aktiviteter.

SVENSKT RISKKAPITALBOLAG

HJÄLP MED LÖPANDE FÖRVALTNING

En europeisk institution som investerar i riskkapitalfonder önskade genomföra en Due Diligence på ett riskkapitalteam inför en investering i teamets nästa fond. Yellowtree Advisors deltog i Due Diligencen. Denna  innefattade bland annat en komplett genomgång av historiska investeringar och avkastning för gruppen samt en genomgång av interna rutiner för förvaltning, investeringar och exits.

EUROPEISK INSTITUTION

DUE DILLIGENCE

Ägarna i ett svenskt riskkapitalbolag med ett 20-tal innehav önskade utvärdera framtidsalternativen för portföljen. Yellowtree Advisors arbetade fram en 3-5 års ägarplan för innehaven i syfte att maximera avkastningen. Den tog då även hänsyn till en effektiv resursanvändning med fokus på aktiviteter i ett 10-tal prioriterade innehav.

SVENSKT RISKKAPITALBOLAG

ÄGARPLAN MED SYFTE ATT MAXIMERA AVKASTNINGEN

Om Yellowtree Advisors

Företaget grundades av Peter Gullander, efter flerårig erfarenhet av riskkapital i både tidiga och senare skeden, med syfte att skapa en partner till ägare och VD i onoterade bolag som söker efter rådgivning eller likviditet.